Warunki prowadzenia treningów i wydarzeń sportowych

Fot. Marcin Karczewski
Fot. Marcin Karczewski

Polski Związek Motorowy poinformował o warunkach przeprowadzania zajęć/treningów sportowych, wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego w związku z ograniczeniami, wynikającymi z rozporządzenia rządowego.

Treść komunikatu:

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512) prowadzenie współzawodnictwa sportowego, zajęć/treningów sportowych oraz wydarzeń sportowych jest możliwe wyłącznie w przypadku:

a) sportu zawodowego rozumianego jako uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca (koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie),
b) zawodników pobierających stypendium sportowe,
c) zawodników będących członkami kadry narodowej,
d) zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej (w przypadku PZM są to zawodnicy uprawiający sport w ramach Ekstraligi Żużlowej),
e) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Motorowy,

i odbywa się bez udziału publiczności.

 

Pełny komunikat znajduje się na stronie PZM.