Start wyścigu żużlowego (wideo)

Fot. Wojciech Tarchalski
Fot. Wojciech Tarchalski

Start wyścigu żużlowego to jego najważniejszy element. Leszek Demski, szef sędziów, wyjaśnił w specjalnym materiale filmowym PGE Ekstraligi, na czym polegają najczęstsze przypadki związane z nieprawidłową procedurą startową.

Najważniejsze zasady związane z procedurą startową:

W czasie pomiędzy zapaleniem zielonego światła startowego, a zwolnieniem taśm maszyny startowej motocykle zawodników muszą stać nieruchomo. Przez „zwolnienie taśm maszyny startowej” rozumieć należy moment zwolnienia zamków taśm. Jeżeli motocykl ruszy się i zatrzyma tak, że w chwili zwolnieniem taśm maszyny startowej stoi nieruchomo, zawodnik otrzymuje ostrzeżenie po biegu. Jeżeli motocykl jest w ruchu w chwili zwolnienia taśm maszyny startowej, sędzia przerywa bieg i udziela zawodnikowi ostrzeżenia.
Sędzia przerywa bieg jeśli odniósł wrażenie, że motocykl zawodnika był w ruchu. Szczególnym przypadkiem jest zdecydowanie wygrany start: zawodnik „wyjechał” ze startu z przewagą co najmniej pół motocykla nad pozostałymi zawodnikami.
Przerwanie biegu jest konieczne, ponieważ sędzia nie jest w stanie stwierdzić wzrokowo w sposób jednoznaczny, czy motocykl zawodnika był w ruchu w chwili zwolnienia taśm maszyny startowej, czyli: czy ruszył przed zwolnieniem taśm.
Po przerwaniu biegu sędzia ogląda dostępne zapisy wideo sprawdzając, czy zawodnik ruszył po zwolnieniu zamków taśm. Jeśli stwierdzi, że zawodnik ruszył wcześniej lub równo z taśmą maszyny startowej (nie była to reakcja po zwolnieniu zamka maszyny startowej), udziela zawodnikowi ostrzeżenia i powtarza start. Natomiast jeżeli sędzia stwierdzi, że zawodnik ruszył się po zwolnieniu zamków, powtarza bieg bez udzielenia ostrzeżenia zawodnikowi.