Kontakt

Ekstraliga Żużlowa Spółka z o.o.

ul. Jana Pestalozziego 3,
85-095 Bydgoszcz,

REGON: 340186257,
NIP: 5542694384
KRS: 0000264778 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,

XIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 831.000 PLN (w całości wpłacony).

Bank PKO BP 1 Oddział w Bydgoszczy
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Nr IBAN: PL 63 1020 1462 0000 7102 0143 8647

Sekretariat

Kamila Kleist
e-mail: [email protected]
tel.: +48 52 583 00 05
fax: +48 52 511 01 10

Finanse i kadry

Dominika Nesterów
e-mail: [email protected]
tel.: +48 52 583 00 05
fax: +48 52 511 01 10

Public Relations i Biuro prasowe

Przemysław Szymkowiak – Menedżer ds. PR
e-mail: [email protected]

Kuba Łączkowski – Media i PR
e-mail: [email protected]

Marketing

Piotr Otremba
e-mail: [email protected]

Reklama

Grzegorz Rogalski
e-mail: [email protected]

Redakcja serwisu internetowego

Przemysław Szymkowiak (red. naczelny), Grzegorz Rogalski, Kuba Łączkowski, Łukasz Rusiecki.

Eliga Manager/Typer PGE Ekstraligi

e-mail: [email protected]

Wszelkie pytania związane z grą prosimy kierować na powyższy adres. W treści prosimy o podanie nazwy Drużyny, nazwy Użytkownika i ID Użytkownika. Wiadomości bez wymienionych danych nie będą rozpatrywane.