Regulamin Sanitarny: warunki zwolnienia z testów na obecność koronawirusa

Fot. Wojciech Tarchalski
Fot. Wojciech Tarchalski

Regulamin Sanitarny, który obowiązywać będzie w sezonie 2021, zawiera informacje dotyczące warunków zwolnienia z testów genetycznych na obecność SARS-CoV-2. Jeden z zapisów mówi o tym, że osoby ze stwierdzonym zakażeniem i uznane za ozdrowieńców są zwolnione z testów w okresie 10 tygodni od zaliczenia do grupy ozdrowieńców.

Dopuszcza się zwolnienie zawodnika lub każdą inną osobę z przeprowadzenia cyklicznych testów genetycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 pod warunkiem dostarczenia następujących dokumentów:

1) zaświadczenia o wykonanym szczepieniu jednokrotną lub dwukrotną dawką szczepionki, zgodnie z zaleceniami producenta, dopuszczonej do obrotu na terenie Unii Europejskiej,
2) wyniku wykonanego testu na obecność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Test powinien być wykonany w terminie 7-14 dni po podaniu drugiej dawki (dla szczepionek dwudawkowych) lub minimum 14 dni (dla szczepionek jednodawkowych).

Osoby ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem i uznane za ozdrowieńców są zwolnione z testów genetycznych w okresie 10 tygodni od zaliczenia do grupy ozdrowieńców. O zwolnieniu decyduje podmiot zarządzający na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej. W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Regulamin Sanitarny zawiera również kroki, które należy wykonać w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, m.in. przesłania informacji o takiej sytuacji i zawiadomienia odpowiedniej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Link do Regulaminu Sanitarnego znajduje się TUTAJ.