PGE Ekstraliga: zasady postępowania przed rozpoczęciem rozgrywek (regulamin sanitarny)

Na stronie PZM opublikowany został Regulamin Sanitarny, który obowiązywać będzie w sezonie 2021. Wśród zapisów są zasady dotyczące okresu przez startem najlepszej żużlowej ligi świata, w tym także kwestia testów przez zawodami sparingowymi.

Przed rozpoczęciem rozgrywek, treningi muszą odbywać się według zasad określonych w Regulaminie Sanitarnym. Dla wszystkich osób, biorących w nich udział, zalecane jest poddanie się testom na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 (techniką RT-PCR). W przypadku organizacji zawodów sparingowych wszystkie osoby w nich uczestniczące (drużyny biorące udział, osoby funkcyjne, itp.) muszą posiadać negatywne wyniki testu. Musi zostać przeprowadzony na 48 godzin przed pierwszym sparingiem. Wyniki testów klub przesyła niezwłocznie do systemu po ich uzyskaniu.

Wyżej wymienione testy zachowują ważność do badania, które przeprowadzane będzie przed 1. rundą PGE Ekstraligi. Kluby zobowiązane są na własny koszt przeprowadzić testy wszystkim osobom uczestniczącym w meczu i uprawnionym do przebywania w strefach stadionu, w których jest to wymagane (musi zostać przeprowadzony na 48 godzin przed meczem). Wyniki testów również przesyłane są do systemu niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Ważne zapisy dotyczą także maseczek – zaleca się noszenie tych, które spełniają normy bezpieczeństwa (FFP2/N95 lub FFP3/N99). Muszą one szczelnie zasłaniać usta oraz nos. Nie dopuszcza się stosowania przyłbic, kominów i innych środków, poza podanymi wcześniej maseczkami.

Regulamin Sanitarny znajduje się TUTAJ.