PGE Ekstraliga włącza się w działania proekologiczne

Nowa umowa PGE Polskiej Grupy Energetycznej i PGE Ekstraligi zakłada współpracę na rzecz prowadzenia działań proekologicznych. W najbliższych trzech latach liga i kluby włączą się mocno w różne akcje o takim charakterze.

W ramach nowej umowy, oprócz działalności sportowej, przez kolejne trzy sezony PGE i PGE Ekstraliga będą rozwijać wspólne projekty prośrodowiskowe. PGE Ekstraliga będzie prowadzić działania edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród adeptów żużla, jak również z zakresu CSR dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Dodatkowo, w ramach aktywności w mediach społecznościowych, PGE Ekstraliga będzie wykorzystywać materiały wideo, promujące ekologiczne postawy. Założenia współpracy na najbliższe lata są zgodne ze strategią biznesową Grupy PGE, której jednym z filarów jest energia przyjazna dla środowiska.