PGE Ekstraliga w kampanii „ROZEJRZYJ SIĘ! NIE ZASŁANIAJ! KIBICUJMY RAZEM!”

PGE Ekstraliga włączyła się do kampanii „ROZEJRZYJ SIĘ! NIE ZASŁANIAJ! KIBICUJMY RAZEM!”. To kampania na rzecz poprawienia widoczności na stadionach dla niepełnosprawnych kibiców, która jest inicjatywą czterech studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Klaudia Maskulak, Piotr Jaguszewski, Krystian Nawlicki i Karol Śliwiński przygotowali projekt, który ma przyczynić się do nagłośnienia problemów z jakimi niepełnosprawni kibice zmagają się na stadionach, a w efekcie do uświadomienia tych problemów sprawnym kibicom, którzy z naturalnych przyczyn nie muszą zdawać sobie z nich z sprawy.

Wzajemne zrozumienie i poszanowanie pomiędzy sprawnymi i niepełnosprawnymi kibicami jest kluczowe dla powodzenia kampanii. Chodzi o wzajemną integrację. Dzięki temu ma poprawić się widoczność na stadionach dla niepełnosprawnych kibiców, co z kolei może wpłynąć na przyciągnięcie ich na trybuny – tłumaczą studenci.

Inicjatorzy przedsięwzięcia zachęcają do zrobienia sobie zdjęcia z hasłem kampanii „Rozejrzyj się! Nie zasłaniaj!” jako wyraz jej poparcia. Zwracają się z tym apelem także do niepełnosprawnych kibiców. Drugim hasłem kampanii jest bowiem „Kibicujemy razem”.

Kampania jest już realizowana na niektórych stadionach PGE Ekstraligi, ale chcielibyśmy wzmocnić jej efekty podczas zbliżającej się XIII rundy PGE Ekstraligi, a także PGE IMME w Gdańsku – powiedział Przemysław Szymkowiak z PGE Ekstraligi. – Jesteśmy przekonani, że kibice po raz kolejny zjednoczą się i nie przejdą obojętnie wobec niewątpliwego problemu osób niepełnosprawnych na meczach żużlowych. Wystarczy tylko odrobina dobrej woli i baczne obserwowanie innych osób, które siedzą wokół nas na stadionach.