PGE Ekstraliga PGE Ekstraliga

AutoWatch Polska

AutoWatch zajmuje się sprzedażą urządzeń instalowanych w pojazdach, które wymuszają badania trzeźwości u kierowców przed uruchomieniem silnika.

Uruchomienie samochodu staje się możliwe, gdy wynik badania nie wskaże przekroczonego progu zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Blokada alkoholowa AutoWatch to również sposób na odzyskanie prawa jazdy – mówi Prezes AutoWatch Polska, Rafał Misztalski.

Kierowcy, któremu zatrzymano prawo jazdy z powodu prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu, w połowie okresu nałożonej kary umożliwiono ubieganie się o warunkowy zwrot prawa jazdy. Warunkiem jest montaż blokady alkoholowej w pojeździe, który będzie prowadził.

Blokady alkoholowe AutoWatch to również rozwiązanie dla firm, w których używa się samochodów. W Miejskich Zakładach Autobusowych w Warszawie blokady alkoholowe AutoWatch zostały zamontowane w ponad 200 najnowszych autobusach.

Więcej informacji o partnerze: http://autowatch.pl/