Oferty do badania sprawozdań finansowych klubów

Zarząd Spółki Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. zaprasza firmy audytorskie wpisane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie oświadczeń klubów w zakresie braku zobowiązań w stosunku do zawodników na 15.11.2020.

Badaniu będzie podlegało 8 klubów ubiegających się o licencję na starty w PGE Ekstralidze na sezon 2021.
Ostateczny termin wykonania badania to 29.11.2020. Oferty finansowe prosimy składać do 9.11.2020 g. 12.00 pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. Spółka udziela informacji na temat konkursu pod numerem tel. 601 950 009.