Nowości z Regulaminu Torów. Procedura przykrycia toru przed meczem

Znamy już nowy Regulamin Torów oraz załączniki do tego dokumentu wraz z procedurami. Przypomnijmy, że od nowego sezonu PGE Ekstraligi do zabezpieczenia toru musi być użyty system posiadający odpowiedni certyfikat PZM.

Najważniejsze nowości związane z Regulaminem Torów w roku 2022 (dostępny TUTAJ, załączniki TUTAJ) dotyczą takich aspektów jak:

 • kickboard na prostych w kolorze pomarańczowym,
 • minimalna wysokość bandy stałej, amortyzującej lub APD dotyczy wymiarów przed rozpoczęciem zawodów,
 • klub zobowiązany jest do utrzymywania przez cały sezon równomiernego nachylenia toru na całej szerokości zgodnego z nadaną licencją,
 • organizator jest zobowiązany do utrzymywania pomalowanego białą farbą i widocznego krawężnika przed każdym meczem DMP,
 • w parku maszyn muszą być oznaczone kolorem żółtym granice stref przeznaczonych wyłącznie dla drużyny gości i gospodarzy, z zastrzeżeniem dostępu do tych stref dla osób urzędowych wykonujących swoje obowiązki,
 • pulpit sędziowski musi posiadać możliwość podłączenia urządzenia, które samoczynnie zwalnia taśmy maszyny startowej (niezależne styki przycisku zielonego światła startowego).

Najważniejsze elementy procedury przykrycia toru:

 • do zabezpieczenia toru musi być użyty system posiadający odpowiedni certyfikat PZM.
 • zaleca się przed sezonem dokonać co najmniej dwukrotnie próbnego rozłożenia i zdjęcia przykrycia toru celem przeszkolenia obsługi toru.
 • decyzję o zastosowaniu przykrycia toru podejmuje podmiot zarządzający z własnej inicjatywy, nie później niż 24 godziny przed prognozowanymi opadami lub na wniosek klubu na podstawie prognoz pogody publikowanych przez portal yr.no, meteo.icm.edu.pl oraz wunderground.com.
 • niezależnie od Decyzji podmiotu zarządzającego klub jest zobowiązany śledzić prognozy pogody i jeśli na ich podstawie uzna, że istnieje zagrożenie dla rozegrania zawodów ma obowiązek niezwłocznie wystąpić do podmiotu zarządzającego z wnioskiem o wydanie decyzji celem osiągnięcia efektu w postaci zabezpieczenia toru przed opadami i rozegrania meczu.
 • po otrzymaniu decyzji o rozłożeniu przykrycia toru, klub niezwłocznie przeprowadza prace na torze polegające na wyrównaniu, a następnie ubiciu całej nawierzchni toru tak, by powstał spadek od zewnętrznej do wewnętrznej. Po ukończeniu prac na torze obsługa przystępuje do rozkładania przykrycia toru
 • decyzja o zdjęciu przykrycia zostaje każdorazowo podjęta przez podmiot zarządzający w każdym terminie lub przez komisarza toru w uzgodnieniu z podmiotem zarządzającym, sędziego / Jury Zawodów w dniu zawodów