Nowości w regulaminie szkoleniowym (klasa 85 – 140 cc)

Fot. Róża Koźlikowska

Od sezonu 2023 w regulaminie szkoleniowym Polskiego Związku Motorowego znalazły się nowe podziały klas pojemnościowych. Zamiast wcześniejszych 85 – 125 cc, mamy teraz podział obejmujący silniki o pojemności do 140 cc. Pojawiła się też możliwość trenowania na silnikach o pojemności 190 cc. W obu przypadkach zakazano używania metanolu.

W sezonie 2023 na motocyklach o pojemności 190 cc może być prowadzone wyłącznie dodatkowe szkolenie pod warunkiem dostosowania się do wymogów FIM opublikowanych w Track Racing Appendices, STRC oraz Track Racing Technical Rules w zakresie wieku adeptów (11-13 lat), specyfikacji toru do treningu i wymogów technicznych co do silnika i motocykla.

Klub szkolący musi też zapewnić właściwe ubezpieczenie dla adepta szkolonego na motocyklu 190 cc. W sezonie 2023 zawody i obowiązkowe szkolenie będą przeprowadzane na silnikach 85 – 140 cc zgodnie z zapisami Regulaminu Szkoleniowego. Jako ciekawostkę trzeba podać fakt, iż silniki, o których tutaj mowa (klasy 85 – 140 i klasa 190 cc) są to silniki benzynowe.

Jeśli chodzi o rozszerzenie klasy pojemnościowej ze 125 cc do 140 cc, to w nowej klasie 85 – 140 cc nabór do szkółki nadal odbywać się może od 8 roku życia.  Z kolei zgłoszenie adepta do egzaminu może nastąpić w tej klasie, gdy ukończył on 10 lat, a nie ukończył 12 lat (w poprzednim regulaminie z 2022 roku było to 12 lat).

Rodzaje zawodów dla klubów ekstraligowych w poszczególnych kategoriach pojemnościowych:

1) rozgrywki klubowe i indywidualne w klasie 85 – 140 cc na torach miniżużlowych z zakazem używania silników na metanol:
a) Drużynowy Puchar Ekstraligi 85 – 140 cc (formuła open) – w formie drużyn dwuosobowych – minimum 1 turniej organizowany przez dany klub na podstawie obowiązującego regulaminu tych rozgrywek,
b) Indywidualny Puchar Ekstraligi 85 – 140 cc (formuła open) – minimum 1 turniej indywidualny organizowany przez dany klub, na podstawie obowiązującego regulaminu tych rozgrywek

2) rozgrywki klubowe i indywidualne w klasie 250cc:
a) Drużynowy Puchar Ekstraligi 250 cc (formuła open) – uruchomienie od roku 2023 w formie drużyn trzyosobowych – minimum 1 turniej organizowany przez dany klub, na podstawie obowiązującego regulaminu tych rozgrywek,
b) Indywidualny Puchar Ekstraligi 250 cc (formuła open) – minimum 1 turniej indywidualny organizowany przez dany klub, na podstawie obowiązującego regulaminu tych rozgrywek.

Formuła „open” oznacza, że w rozgrywkach na zasadzie dobrowolności za zgodą podmiotu zarządzającego, może brać udział każdy klub i jego zawodnicy posiadający licencję uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym.