Nowe zasady funkcjonowania sanitariatów i szatni

Fot. Patryk Kowalski
Fot. Patryk Kowalski

Zmiana w Regulaminie Sanitarnym PZM. Wprowadzono możliwość korzystania przez zawodników z sanitariatów i szatni podczas meczów i treningów. Będzie ona obowiązywała już podczas najbliższych spotkań PGE Ekstraligi zaplanowanych na 21 i 23 maja.

Organizatorzy meczów będą musieli zapewnić w szatniach możliwość zachowania dystansu 1,5 metra podczas korzystania z szatni i natrysków. Konieczna będzie tam regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych (minimum trzykrotnie w dniu meczowym), a więc przed zawodami, po użyciu przez zawodników i ich teamy w trakcie przygotowania się do meczu oraz po zakończonym meczu.

Zaleceniem jest też regularne wietrzenie pomieszczeń. Ponadto zawodnicy i osoby z ich teamów nie powinny przebywać w szatni/sanitariacie dłużej niż 15 minut, a także unikać zbędnego grupowania się w tych pomieszczaniach.

W sanitariatach i szatniach obowiązkowe będą dozowniki z mydłem do mycia rąk oraz płynem do dezynfekcji rąk, a także pojemniki z ręcznikami jednorazowymi.