Nabór kandydatów na sędziego sportu żużlowego

Fot. Marcin Szarejko
Fot. Marcin Szarejko

Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego ogłasza nabór kandydatów na sędziów sportu żużlowego. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2019 roku drogą mailową. Poszukiwane są m.in. osoby, które mają 25-35 lat (byli zawodnicy – do 40. roku życia), znający regulamin i przepisy oraz posiadają pełne zdolności do czynności prawnych.

Kandydat na sędziego powinien spełniać niżej wymienione warunki:

–  wiek 25 – 35 lat, (byli zawodnicy sportu żużlowego wiek do lat 40),
–  minimum średnie wykształcenie,
–  pożądana znajomość języka angielskiego,
–  dobra znajomość regulaminów i przepisów sportu żużlowego,
–  dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczno-psychotechniczne,
–  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
–  posiadanie pełni praw publicznych.

Zgłoszenie na nabór kandydatów na sędziów sportu żużlowego, druk wraz z listem motywacyjnym  zawierającym informacje o posiadanych kwalifikacjach (np. licencjach) i nabytych umiejętnościach w sporcie żużlowym, można przesyłać do dnia 15 lutego 2019 r. na adres e-mail: sedzia.zuzel@pzm.pl. Więcej informacji i dokumenty dostępne są TUTAJ.