PGE Ekstraliga PGE Ekstraliga

Konkurs ofert na opracowanie wytycznych projektowania i budowy stadionów żużlowych

Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. zaprasza biura projektowe z uprawnieniami budowlanymi (dalej: Oferent) posiadające doświadczenie w budowie lub modernizacji stadionów do współpracy w celu opracowania „Wytycznych projektowania i budowy stadionów żużlowych Ekstraligi Żużlowej” (dalej: opracowanie lub wytyczne).

I. Opracowanie powinno zawierać co najmniej:

1. Wykaz obowiązujących w Polsce przepisów i regulaminów dotyczących projektowania i budowy stadionów.

2. Ogólne zasady projektowania stadionów żużlowych:
1) Lokalizacja w tym możliwości dojazdu, parkingi,
2) Zasady ochrony środowiska (akustyka, paliwa, oleje, smary),
3) Sprawy bezpieczeństwa w tym ewakuacji (strefy dla kibiców gości, podział sektorów, drogi ewakuacji, systemy nagłośnienia, monitoring),
4) Media (miejsca prasowe, pomieszczenia, dostęp do poszczególnych miejsc),
5) TV (lokalizacja wozów transmisyjnych, kamer),
6) Telebimy i systemy CCTV,
7) Oświetlenie parku maszyn, toru i płyty wewnątrz toru
8) System dostępu, wejścia i strefy kas.

3. Szczegółowe zasady projektowania:
1) Tor żużlowy (wymiary, nachylenie, podbudowa, materiał, urządzenia pod torem),
2) Wnętrze toru ( krawężnik, przepusty, zasilanie elektryczne),
3) Urządzenia niezbędne do przeprowadzenia zawodów żużlowych (maszyna startowa, sygnalizacja, instalacje),
4) Wieża sędziowska (umiejscowienie, wielkość, pomieszczenia, instalacje),
5) Pas bezpieczeństwa (szerokość, zabezpieczenia, ogrodzenie, nawierzchnia),
6) Park maszyn (wielkość, nawierzchnia, ilość boksów, niezbędne pomieszczenia, układ komunikacyjny),
7) Paddock (wielkość, nawierzchnia, układ funkcjonalny),
8) Trybuny (podział na sektory, wysokość pierwszego rzędu trybun, nachylenie trybun, zadaszenie trybun i toru, gastronomia),
9) Strefy VIP i Hospitality (loże),
10) Wytyczne dotyczące instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz ogrzewania,
11) Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznych,
12) Wytyczne dotyczące p.poż ,
13) Parkingi dla kibiców i VIP (lokalizacja, wielkość),
14) Ogrodzenia i bramy,
15) Odwodnienie toru i jego wnętrza.

4. Inne zagadnienia zaproponowane przez Oferenta.

II. Zainteresowanych oferentów prosimy o przesłanie na adres mailowy spółki oferty współpracy zawierającej co najmniej:
1) Informację o Oferencie – w szczególności posiadania odpowiednich kompetencji personalnych w zakresie niezbędnym do opracowania wytycznych,
2) Listę zrealizowanych projektów w obszarze budowy stadionów oraz zakres prac wykonanych przy tych projektach,
3) Proponowany konspekt opracowania wskazujący na zawartość merytoryczną dokumentu,
4) Proponowany czas wykonania opracowania,
5) Ofertę finansową i proponowane warunki płatności.

III. Oferty prosimy składać w formie skanu oferty w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej office@speedwayekstraliga.pl lub w formie papierowej na adres: Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o., Jana Pestalozziego 3, 85-059 Bydgoszcz w terminie do 10.11.2017.

IV. Dodatkowych informacji ws. konkursu: Andrzej Polkowski tel. 52 5830005.