Zasady odwoływania meczów w związku z COVID-19

Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. zgodnie z art. 738 Regulaminu DMP informuje, że na podstawie art. 731 DMP odwoła mecz lub mecze z udziałem drużyny klubu w przypadku, gdy stwierdzony zostanie pozytywny wynik testu na obecność koronowirusa SARS-CoV-2 wykonany zgodnie z zasadami i w terminie określonym w Regulaminie Sanitarnym PZM.

Co najmniej dwóch zawodników spośród pięciu z najwyższymi średnimi indywidualnymi (SI) w składzie aktualnej na dzień zawodów kadry klubu lub:

  • u co najmniej dwóch krajowych zawodników młodzieżowych z najwyższymi średnimi indywidualnymi (SI) w składzie aktualnej kadry klubu, a w przypadku braku średniej (SI) u zawodnika lub zawodników według zasady, że klub posiadać będzie w kadrze mniej niż 2 krajowych zawodników młodzieżowych zdolnych do uczestnictwa w zawodach (niezdolność do jazdy zawodnika młodzieżowego spowodowana innymi przyczynami niż zachorowanie na COVID-19 nie będzie stanowiła podstawy do odwołania meczu lub meczów danej drużyny).
  • W przypadkach o których mowa powyżej klub ma obowiązek przesłać niezwłocznie taką informację do podmiotu zarządzającego wraz z wynikami.