PGE Ekstraliga: Informacje dla kibiców przed meczem RM SOLAR Falubaz – ELTROX Włókniarz

Fot. Wojciech Tarchalski
Fot. Wojciech Tarchalski

Niedzielną część 2. rundy PGE Ekstraligi zamknie mecz między RM SOLAR Falubazem Zielona Góra a ELTROX Włókniarzem Częstochowa. Jak poinformowali gospodarze tego spotkania, tor jest przygotowany i spotkanie jest niezagrożone. Klub przekazał również wiadomości dla kibiców, którzy udają się na stadion.

Na trybunach będą mogli zasiąść kibice, zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami rządu, jednak nie więcej niż 25% pojemności stadionu. Kibice będą musieli dostosować się również do panującego reżimu sanitarnego.

Kibice będą mogli zajmować na stadionie tylko specjalnie oznaczone miejsca. Miejsca nieoznaczone będą NIEDOSTĘPNE.

Kibice którzy zakupili karnety ale nie otrzymają ich we właściwej formie (dostawa kurierem) wejdą na zawody na podstawie potwierdzenia zakupu wydawanego przy zakupie w sklepie kibica lub wysyłanego za pośrednictwem poczty e-mail po dokonaniu transakcji internetowej w abilet.pl.

Wejście na stadion odbywać się będzie wejściami przypisanymi dla karnetów/biletów:
W-1: K1 – K10,
W-2: I – J,
W-3: Sektor Gości (sprzedaż biletów dla kibiców zielonogórskiej drużyny)
W-4: B – G,
W-5: A1 – A2 ,
W-6: Vip Start

RM SOLAR Falubaz informuje także, że zmianie uległ regulamin imprez żużlowych organizowanych przez klub, do którego przestrzegania zobowiązany jest każdy posiadacz karnetu/biletu. Najważniejsze zmiany:

2. Wstęp na stadion odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji osoby obecnej na imprezie masowej w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na stadionie podczas imprez organizowanych przez ZKŻ SSA, w tym w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do ZKŻ SSA. W tym zakresie przebywanie na stadionie odbywa się na własną odpowiedzialność.

3. W trakcie imprezy masowej mają zastosowanie wszelkie powszechne przepisy państwowe dotyczące zasad postępowania w czasie trwania pandemii COVID-19, a także inne, mające zastosowanie przy imprezach masowych przepisy prawa, których poprzez wstęp na stadion uczestnik imprezy masowej potwierdza.

4. Uczestnik imprezy masowej przyjmuje do wiadomości obowiązek posiadania maseczki przy wejściu na stadion do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się po obiekcie i w innych przypadkach braku wymaganego dystansu od innych osób – Organizator ma prawo kontroli realizacji tego wymogu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestnika imprezy masowej i odmowy wstępu osobom z temperaturą powyżej 38 stopni Celsjusza, a uczestnik imprezy masowej wyraża zgodę na taką czynność.

6. Zabronione jest wnoszenie bagażu podręcznego na stadion, a także udostępnianie depozytów.

7. Uczestników imprezy masowej obowiązuje zakaz gromadzenia się w sektorach, w ciągach komunikacyjnych i innych strefach.

8. Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany do zachowania na obiekcie dystansu 2 metrów, a także zajęcia miejsca wskazanego przez Organizatora. Powyższe nie dotyczy osób uczestniczących w imprezie masowej z dzieckiem poniżej 13. roku życia, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

9. Maksymalna liczba osób jednorazowo przebywających w toaletach odpowiada liczbie kabin toaletowych w danym zespole toalet. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przed każdą toaletą mobilną / wejściem do toalety kabinowej.

10. Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany do przestrzegania podanego przez Organizatora (np. na telebimie lub przez spikera) planu wyjścia ze stadionu.

Pełny regulamin dostępny jest na stronie: biletynafalubaz.pl w zakładce REGULAMINY.