Nowy komunikat GKSŻ. Odwołane kolejne zawody

Fot. Dariusz Ryl
Fot. Dariusz Ryl

W najnowszym komunikacie Głównej Komisji Sportu Żużlowego pojawiły się informacje, dotyczące przedłużeniu rekomendacji okresu zawieszenia działań oraz kwestie kolejnych imprez żużlowych w Polsce. Odwołane zostały takie wydarzenia, jak finał MPPK w Gdańsku, mecz Polski z Australią w Toruniu oraz finał Srebrnego Kasku w Łodzi.

Pełna treść komunikatu GKSŻ:

“1. W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu w sprawie rekomendacji odwołania / zmiany terminu zawodów w związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, Polski Związek Motorowy rekomenduje organizatorom zawodów, imprez oraz szkoleń w zakresie działalności PZM, wydłużenie okresu zawieszenia tych wydarzeń, do dnia 21 maja 2020 r.

Polski Związek Motorowy przypomina, że na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

– do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń rozumianych jako grupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych,

– do odwołania zakazuje się organizowania innych niż opisane powyżej zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi (za wyjątkiem spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym).

O dalszych zaleceniach będziemy informowali na bieżąco.

2. Informujemy, że nw. zawody zostają przełożone:

– Finał Mistrzostw Polski Par Klubowych w Gdańsku, w dniu 2 maja 2020 r.,
– Mecz Żużlowej Reprezentacji Polski: Polska – Australia w Toruniu, w dniu 17 maja 2020 r. ,
– Finał Srebrnego Kasku w Łodzi, w dniu 21 maja 2020 r.

Nowe terminy będą podane w komunikacie GKSŻ.

3. Licencje torów wydane na sezon 2020:

Tory żużlowe: Łódź, Toruń, Rawicz.