Eliga Manager Q&A

Od 5 czerwca można grać w Eliga Manager. Oficjalna gra managerska PGE Ekstraligi jest dostępna w aplikacji mobilnej najlepszej żużlowej ligi świata. Jak grać, żeby wygrać? Podstawowe pytania i odpowiedzi dotyczące gry w specjalnym przewodniku Eliga Manager.

 • Czym jest nazwa drużyny i czy można ją zmienić w trakcie gry?

Nazwa drużyny jest wybierana przez gracza na etapie rejestracji, nie może ona zawierać słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, nie można jej zmienić w trakcie gry, musi się ona zawierać w ramach 3 – 20 znaków klawiatury alfanumerycznej. Nazwa może być zajęty, gdy któryś z graczy wcześniej zarejestrował pod nią swoją drużyną. Nazwy nie mogą się powtarzać. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazw drużyn graczy, które zawierają słowa powszechnie uznawane za obraźliwe.

 • Czy można usunąć drużynę z gry?

Tak. Można usunąć drużynę, nie usuwając swojego konta w grze, co pozwala na stworzenie nowej drużyny.

 • Jak wybrać kadrę w grze?

Kadra to 10 zawodników w grze. W jej ramach tworzy się drużynę w grze. Przystępując do gry należy wybrać równą liczbę 10 zawodników (nie można mieć ich mniej w kadrze). Kadra to 7 zawodników krajowych, w tym minimum 3 zawodników młodzieżowych i 3 zawodników obcokrajowców.

 • Czy można zmienić kadrę w grze?

Tak, ale tylko w czasie trwania okienek transferowych i tylko na zasadzie wymienności zawodników z poszczególnych pozycji, tj. sprzedawanego zawodnika krajowego należy zastąpić kupowanym zawodnikiem krajowym, sprzedawanego zawodnika młodzieżowego kupowanym zawodnikiem młodzieżowym itd

 • Czy kadrę obowiązuje limit KSM w grze?

Nie. KSM w kadrze ma jedynie wymiar informacyjny dla gracza.

 • Jak wybrać drużynę w grze?

Po wybraniu kadry (10 zawodników), należy wybrać drużynę, która wystartuje w najbliższej kalendarzowo rundzie. Drużyna to 8 zawodników (co najmniej 4 zawodników krajowych, 2 zawodników młodzieżowych i zawodnika rezerwowego w wieku poniżej 23 roku życia). Konsekwencją wybrania kadry (proces nieodwracalny) jest zgłoszenie drużyny.

 • Czy można zmienić skład drużyny w grze?

Tak, ale tylko w regulaminowym czasie, czyli od godz. 12:00 we wtorku przed daną rundą do piątku do godz. 16:00 przed daną rundą.

 • Kiedy można zgłosić drużynę do gry?

Do gry można dołączyć w każdej chwili po jej premierze, a proces zgłaszania drużyny na daną rundę odbywa się od godz. 12:00 we wtorek przed daną rundą, do godz. 16:00 w piątek przed daną rundą.

 • Czy w trakcie trwania rundy można zgłosić drużynę do gry?

Tak, ale skład takiej drużyny obowiązuje na kolejną rundę zgodnie z kalendarzem gry.

 • Do czego potrzebne są numery zawodników w drużynie?

Numery 1-5 są tylko porządkowe. Desygnowanie zawodnika z danym numerem nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Numery 6-7 są również porządkowe, ale jednocześnie przeznaczone tylko dla zawodników młodzieżowych. Nie można z nimi desygnować do składu innych zawodników niż krajowi zawodnicy do 21 roku życia.

 • Kto może być zawodnikiem rezerwowym w drużynie?

Każdy krajowy lub zagraniczny zawodnik, który nie przekroczy 23 roku życia.

 • Którzy zawodnicy zdobywają punkty dla drużyny gracza?

Do punktacji drużyny zaliczane są tylko punkty zawodników znajdujących się w składzie na rundę zgodnie z kalendarzem gry.

 • Co stanie się, gdy gracz ma kadrę i wybrał drużynę do jednej z rund, ale nie zgłosił jej do kolejnych rund?

Raz wybrana drużyna automatycznie bierze udział w całej kampanii, czyli wszystkich rundach w niezmienionym składzie. Gracz nie musi dokonywać w niej zmian

 • Czy w grze dostępni są wszyscy żużlowcy?

W grze dostępni są tylko żużlowcy zgłoszeni na dany dzień do składów realnych drużyn PGE Ekstraligi.

 • Co to jest KSM w grze?

Jest to Kalkulowana Średnia Meczowa obliczana na podstawie Średniej Indywidualnej zawodników pomnożonej razy 4.

 • Ile wynosi limit KSM na drużynę w grze i jak się go oblicza?

KSM drużyny nie może przekroczyć wartości 41 pkt. Oblicza się ją jako sumę 6 najlepszych KSM zawodników zgłoszonych do drużyny (nie do kadry!).

 • Kiedy zmienia się KSM zawodnika w grze?

Gdy zawodnik wystartuje w liczbie co najmniej 4 wyścigów w sezonie PGE Ekstraligi w realnej drużynie.

 • Jaką KSM ma zawodnik w momencie startu kampanii w grze?

KSM zgodną z listą klasyfikacyjną zawodników PGE Ekstraligi 2019. KSM jest naliczana tylko z części zasadniczej sezonu 2019 PGE Ekstraligi, DM I Ligi i DM II Ligi.

 • Jaka jest najniższa KSM zawodnika w grze?

KSM zawodnika nie może być mniejsza niż 2,50 pkt.

 • Jaką KSM ma w grze zawodnik trafiający do PGE Ekstraligi 2020 z niższej ligi?

KSM obliczaną według zasady: Średnia Indywidualna dzielona przez współczynnik 1,3 (z I ligi do PGE Ekstraligi) i Średnia Indywidualna dzielona przez współczynnik 1,6 (z II ligi do PGE Ekstraligi).

 • Czy KSM drużyny zmienia się, gdy kupuje się/sprzedaje się zawodników?

Tak. Zawodnika kupuje się do drużyny z jego zmienną KSM w sezonie, ale pozostali zawodnicy w drużynie nie zmieniają KSM po transferach dokonywanych przez gracza.

 • Czy w rundzie finałowej w grze KSM jest zmienna?

Dla transferów w grze KSM jest naliczana tylko do zakończenia części zasadniczej PGE Ekstraligi.

 • Jak kupować i sprzedawać zawodników w grze?

Zawodników można kupować i sprzedawać tylko podczas trwania okienek transferowych. Kupuje się zawodników za posiadany SPEED CASH w budżecie, a sprzedając zawodnika uzyskuje się SPEED CASH do budżetu.

 • Czy po sprzedaniu zawodnika gracz traci jego punkty w dorobku swojej drużyny w grze?

Nie. Gracz utrzymuje jego punkty do klasyfikacji.

 • Co to jest SPEED CASH w grze?

Jest to wirtualna waluta obowiązująca w grze. Gracz gromadzi ją w ramach budżetu na swoim koncie. Walutę stosuje się tylko do kupowania/sprzedaży zawodników podczas okienka transferowego.

 • Kiedy obowiązują okienka transferowe w grze?

Od godz. 12:00 we wtorki do godz. 15:00 w piątki po kalendarzowej dacie 3, 6, 10 i 14 rundy PGE Ekstraligi, zgodnie z kalendarzem.

 • Co to jest lista transferowa w grze?

Jest to lista zawodników dostępnych w grze, którzy są zgłoszeni oraz zatwierdzeni do startów w PGE Ekstralidze. Każdy zawodnik ma przypisaną na liście transferowej swoją wartość SPEEDCASH.

 • Ile transferów można dokonać podczas jednego okienka transferowego w grze?

Nieograniczoną liczbę, ale zawsze transferów dokonuje się pojedynczo i w ramach posiadanego budżetu SPEED CASH.

 • Czy sprzedanego zawodnika można ponownie kupić do tej samej drużyny w grze i ile razy?

Można kupić, nie ma ograniczeń dotyczących ilości transferów. Transfer = sprzedanie zawodnika i kupienie nowego. W ramach jednego okienka nie można sprzedać, a potem kupić tego samego zawodnika.

 • Czy na mecze przełożone obowiązuje osobne zgłoszenie drużyny w grze?

W przypadku przełożenia meczu/meczów nie obowiązuje osobne zgłoszenie. Skład drużyny jest zaliczany zgodne z pierwotnym terminem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. przełożenie wszystkich meczów danej rundy) organizator ma prawo do ponownego uruchomienia zgłaszania składów drużyn.

 • Jakie są zasady punktacji drużyn w grze?

Klasyfikacja jest prowadzona na podstawie zdobytych punktów poszczególnych zawodników, zgłoszonych do składu drużyny w danej rundzie według kalendarza PGE Ekstraligi, sumowanych do dorobku drużyny gracza. Punktują tylko zawodnicy ze składu drużyny, nie z całej kadry. Do dorobku drużyny gracza przypisuje się 2 pkt, gdy drużyna gracza (suma punktów wszystkich zawodników) w danej rundzie zdobędzie minimum 46 pkt, 1 pkt, gdy drużyna gracza (suma punktów wszystkich zawodników) w danej rundzie zdobędzie 45 pkt i 0 pkt, gdy drużyna gracza (suma punktów wszystkich zawodników) w danej rundzie zdobędzie mniej niż 45 pkt.

 • Jakie są zasady klasyfikacji drużyn w grze?

O klasyfikacji decydują w kolejności: duże i małe punkty, a w przypadku ich równości: suma punktów zawodników młodzieżowych w kadrze gracza, liczba miejsc pierwszych, drugich, trzecich i czwartych zdobytych przez zawodników w kadrze i czas zgłoszenia drużyny (im krótszy, tym wyższa pozycja).

 • Co to są klasyfikacje w grupach?

Każdy drużyna może, ale nie musi, być przypisana do odrębnej grupy klasyfikacyjnej w grze. Nie zmienia to faktu, że wszystkie drużyny klasyfikowane są zbiorczo. Grupy mają charakter regionalny/towarzyski.

 • Co to jest TOP5 w grze?

Jest to element gry zapewniający dodatkowe premie SPEED CASH dla drużyny – klasyfikacja składająca się z pięciu najlepiej punktujących zawodników po danym miesiącu kalendarzowym PGE Ekstraligi.

 • Jakie są konsekwencje czerwonej kartki dla zawodnika?

Konsekwencją czerwonej kartki dla zawodnika, którego gracz posiada w drużynie na daną rundę, są ujemne punkty SPEEDCASH (-8000) i ujemne punkty wynikające z jego wykluczenia z biegu lub biegów (jedno wykluczenie to -4000 SPEEDCASH).

 • Co to jest weryfikacja meczu/meczów/rundy w grze?

Jest to potwierdzenie przez organ zarządzający rozgrywkami PGE Ekstraligi wyników uzyskanych przez zawodników na torze w rozgrywkach PGE Ekstraligi, a jednocześnie potwierdzenie wyników w grze. Organizator zastrzega sobie, że może przeprowadzić weryfikację w czasie do 24 h po zakończeniu rundy PGE Ekstraligi lub 24 h po zakończeniu przełożonego meczu.