Aplikacja PGE Ekstraligi z pozytywną oceną kibiców. Eliga Manager zna blisko połowa fanów ligi

Pozytywne opinie dotyczące oficjalnej aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi i wielu graczy Eliga Manager po debiutanckim sezonie gry. To wnioski wynikające z badania Pentagon Research dla PGE Ekstraligi.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna PGE Ekstraligi cieszy się relatywnie dużą popularnością. Słyszał o niej co trzeci z badanych kibiców żużla z próby ogólnopolskiej oraz ponad 90 proc. bardziej zaangażowanych fanów PGE Ekstraligi, śledzących jej profil w mediach społecznościowych.

Zdecydowanie bardziej popularna jest wersja aplikacji przeznaczona na platformę Android. Obie wersje uzyskały bardzo zbliżone oceny i na ogół pozytywne.

Na pytanie o to, co wymaga poprawy w działaniu aplikacji, ponad trzy czwarte użytkowników uznało, że nie ma niczego takiego. Wśród pozostałej części badanych najczęściej wskazywanymi oczekiwaniami była poprawa stabilności oraz przejrzysty sposób zarządzania powiadomieniami o wynikach biegów (w szczególności chodzi o możliwość ich wyłączenia). W tym ostatnim przypadku warto podkreślić, że taka funkcjonalność istnieje i każdy może z niej skorzystać w menu Ekstraliga app.

Wersję aplikacji z Androidem wśród fanów PGE Ekstraligi posiada 62 proc. użytkowników, a 14 proc. to użytkownicy aplikacji w wersji z iOS.

Aplikację bardzo dobrze oceniło 49 proc. fanów PGE Ekstraligi, a raczej dobrze 48 proc.76 proc. stwierdziło, że nie ma w niej niczego do poprawy.

Eliga Manager

Z gry Eliga Manager korzystało w sezonie 2020 45 proc. badanych fanów ligi, a 87 proc. z nich ocenia grę pozytywnie. Wśród aspektów wymagających poprawy badani wskazywali najczęściej: zasady naliczania punktów, KSM, walkower oraz transfery.

Gra Eliga Manager wśród fanów PGE Ekstraligi cieszyła się dość dużą popularnością. Grało w nią 45 proc. fanów ligi. Bardzo dobrze lub raczej dobrze oceniło ją 87 proc.

Profil konsumencki kibiców PGE Ekstraligi

Kibice PGE Ekstraligi w większości oceniają swoją sytuację materialną dobrze lub przeciętnie. Wyłączając osoby, które odmówiły udzielenia odpowiedzi na pytanie o dochody, ponad 60 proc. fanów osiąga miesięcznie dochody na poziomie przekraczającym 3 tys. zł netto. Średnio jeden na czterech fanów PGE Ekstraligi korzysta z usług firm bukmacherskich (22 proc. internetowo, 17 proc. w punkcie).

Płeć i wiek kibiców PGE Ekstraligi:

  • 64 proc. kibiców to mężczyźni, 36 proc. kobiety
  • 32 proc. kibiców w wieku 30-39 lat
  • 29 proc. kibiców mniej niż 24 lata
  • 18 proc. kibiców w wieku 40-49 lat
  • 16 proc. kibiców w wieku 25-29 lat
  • 4 proc. kibiców w wieku 50-59 lat
  • 2 proc. kibiców 60 i więcej lat

Wykształcenie: wyższe 43 proc., średnie 42 proc. fanów PGE Ekstraligi