Aktualizacja Regulaminu Sanitarnego i wytyczne dotyczące strefy trybun

Zaktualizowano Regulamin Sanitarny w PGE Ekstralidze, w związku z możliwością rozgrywania meczów z udziałem publiczności w ograniczonej liczbie, zgodnie z przepisami państwowymi. Ponadto obowiązują specjalne wytyczne sanitarne dotyczące strefy trybun dla meczów z udziałem publiczności.

Najważniejsza zmiana w Regulaminie Sanitarnym jest związana z tym, że w przypadku każdego wyjazdu zawodnika (także mechaników lub osób z teamu zawodnika) z Polski, w tym na zawody, w trakcie sezonu, po powrocie będzie on mógł uczestniczyć w treningach i zawodach wyłącznie po przedstawieniu negatywnego wyniku wykonanego na swój koszt testu na COVID19 metodą genetyczną, techniką PCR. Wynik testu należy przesłać do podmiotu zarządzającego do weryfikacji najpóźniej do momentu regulaminowego zgłaszania składu sędziemu zawodów (do momentu zweryfikowania wyniku badania przez podmiot zarządzający zawodnik, a także mechanik lub osoba z teamu zawodnika nie mają prawa wstępu do strefy parku maszyn).

Zmiana dotyczy także innych osób (zarówno delegowanych do obsługi zawodów lub treningów przez klub, jak i podmiot zarządzający) uczestniczących w rozgrywkach.

Zaktualizowany Regulamin Sanitarny.

Ponadto obowiązują specjalne wytyczne sanitarne dotyczące strefy trybun dla meczów z udziałem publiczności. Mówią one m.in. o tym, że dla kibiców będzie udostępnione co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc siedzących przewidzianych dla publiczności zgłoszonej do PZM w ramach procedury weryfikacji obiektu. Na zawodach nie będzie można przyjmować zorganizowanych grup kibiców gości.

Obowiązek posiadania przez kibiców maseczki będzie obowiązywał przy wejściu na stadion do czasu zajęcia miejsca oraz podczas poruszania się po obiekcie. W innych przypadkach braku wymaganego dystansu od innych osób organizator ma prawo kontroli realizacji tego wymogu.

Wytyczne sanitarne dotyczące strefy trybun dla meczów z udziałem publiczności.