5 czerwca Światowy Dzień Środowiska

Fot. Marcin Karczewski
Fot. Marcin Karczewski

Światowy Dzień Środowiska obchodzony jest 5 czerwca i jest największym i najpopularniejszym dniem pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska na całym świecie. W 2020 roku hasło obchodów Światowego Dnia Środowiska brzmi: It’s Time For Nature, czyli To czas dla natury.

W większości uprzemysłowionego świata w ciągu ostatnich dwóch stuleci wpływ człowieka coraz szybciej zmieniał warunki życia wszystkich innych żywych organizmów. Bogactwo gatunków opisywane jest głównie jako ,,Bioróżnorodność”. Bioróżnorodność zapewnia planecie, a tym samym ludzkości, szereg tzw. ,,usług ekosystemowych”, takich jak oczyszczanie powietrza, wytwarzanie tlenu, oczyszczanie wody, zapylanie upraw, itp.
Pomimo faktu, że ludzie i społeczeństwo nie mogą przetrwać bez tego podstawowego wsparcia dla życia, znaczenie ,,usług ekosystemowych” pozostaje nieznane dużej liczbie osób i często jest pomijane przez współczesne społeczeństwo.

Obecnie decydenci zdają sobie sprawę, że musimy zachować różnorodność biologiczną nie tylko ze względów estetycznych, etycznych i moralnych, ale także ze względu na ekonomię społeczną i przyszłości ludzkości. Aby złagodzić wpływ człowieka, podjęto wiele działań na całym świecie, a wiele innych aspektów zostało zbadanych i omówionych na wszystkich poziomach naukowych i politycznych.

Jednak jak dotąd te działania nie powstrzymały spadku globalnej różnorodności biologicznej i utraty podstawowych gatunków, a tym samym oznacza to, że musimy zrobić o wiele więcej. W związku z tym, bardziej wszechstronni decydenci w coraz większym stopniu poszukują nowych rozwiązań tego narastającego problemu.

Co sprawia, że tory sportów motorowych są tak wyjątkowe w kontekście fauny owadów je zamieszkującej?
Może istnieć kilka powodów, dla których tory są atrakcyjnym miejscem do życia dla owadów. Wymienione cechy rozważane są pod kątem występowania tych gatunków:

– Nasłonecznione obszary
– Otwarte piaszczyste tereny
– Zróżnicowanie topograficzne
– Różne elementy ukształtowania terenu, tj. wzgórza, zagłębienia, jamy
– Gorący mikroklimat w miejscach osłoniętych od wiatru
– Duża różnorodność gatunkowa kwiatów wraz z dużą liczbą gatunków kwitnących na przemian w trakcie sezonu.

Jakie mogą być korzyści dla sportu oraz środowiska naturalnego:

– Tory stopniowo zaczną być postrzegane jako zasoby środowiskowe
– Kluby staną się większą wartością dla lokalnej społeczności
– ,,Obrońcy przyrody” nie będą organizować działań przeciwko torom oraz aktywności sportowej
– Osoby zaangażowane w ochronę środowiska zaczną wspierać istnienie torów
– Tory i kluby postrzegane jako zasoby ważne dla środowiska będą miały mniejszy problem z pozyskaniem sponsorów
– W długoterminowej perspektywie kluby będą mogły uzyskać wsparcie z funduszy ochrony środowiska i w ten sposób poprawić swoją sytuację finansową
– Wobec czego bioróżnorodność może stać się źródłem dochodu dla klubów

Światowy Dzień Środowiska jest doskonałą okazją do rozejrzenia się wokół siebie i podjęcia konkretnych działań Możemy posadzić drzewa, krzewy, kwiaty, zorganizować akcję sprzątanie naszego otoczenia, itp. Pamiętajmy, dla dobrego rozwoju niezbędna jest harmonia między ludźmi a naturą.

Zespół Ochrony Środowiska PZM prosi o przesyłanie zdjęć, selfie, filmików wykonanych podczas uprawiania sportów motorowych oraz działań związanych z ochroną środowiska, które opublikujemy na naszym fanpage #PzmDbamOŚrodowisko

 

Źródło: informacja prasowa